Wat moet Nederland van ons horen?

In 2015 heeft een groep archeologen besloten de Facebookpagina Archeologie 3.0 ook naar de zaal te brengen in de vorm van de 3.0 LIVE-sessies.

Op 9 juni vindt daarom weer een interactieve middagsessie plaats, waarbij de toekomst van de Nederlandse archeologie centraal staat: 

In 2015 heeft Archeologie 3.0 voor het eerst een live sessie georganiseerd onder de noemer "Wat moet er anders in de Nederlandse archeologie?"

Sindsdien is er veel gebeurd. In samenwerking met andere archeologische organisaties heeft Archeologie 3.0 het amendement Ronnes in de Kamer tegengehouden en ervoor gezorgd dat er een archeologiefonds is gekomen. Sinds die eerste Archeologie 3.0-bijeenkomst is het Groot Reuvensoverleg opgericht, waarin alle(!) archeologische organisaties samen streven naar het verbeteren van de Nederlandse archeologie.

Aan de andere kant heeft gezamenlijke actie (nog) niet kunnen voorkomen dat de situatie rond de Nieuwe Kerk in Delft nog steeds actueel is.; daar zijn grenzen van de Erfgoedwet flink uitgerekt.
Bovendien is op 1 juli van dit jaar de overgangsperiode ten behoeve van het nieuwe certificerings- en registratiesysteem voorbij en moet iedereen, graag of niet, geaccepteerd en bestempeld zijn om nog te mogen werken.

Een van onze zwakke punten is dat de Nederlandse archeologie geen lobby in Den Haag heeft om onze belangen te behartigen. Laat dat nou net één van de actiepunten zijn die bij het Groot Reuvensoverleg in een vergevorderd stadium is.

Archeologie 3.0 speelt daarin een belangrijke rol. Jullie spelen daarin een belangrijke rol! Waar willen jullie dat die lobbyist in Den Haag voor gaat lobbyen?

Als men het in Den Haag eindelijk eens geworden is krijgen we nieuwe bewindslieden en die moeten iets omhanden hebben! Dus gaan wij onze wensen in Den Haag onder de aandacht brengen. Maar dat kan zo'n lobbyist niet alleen; die moet wel het idee hebben dat hij/zij ook daadwerkelijk een groep vertegenwoordigt.

Daarom gaan wij vanaf nu actiever de publiciteit opzoeken om ons werk en de resultaten daarvan te promoten. Wil dat zeggen dat iemand bij DWDD moet gaan zitten om zich daar 90 seconden te laten onderbreken? Het zij zo. Moeten we vloggen, bloggen of Theo Toebosch vaker lastig vallen? Dat kan.

Archeologie 3.0 wil jullie stem daarover horen.

Daarom organiseren wij op 9 juni 2017 een nieuwe Archeologie 3.0-sessie met als thema: "Wat moet Nederland van ons horen?"

Stuur een mail naar archeologie3.0@gmail.com om je aan te melden en neem 3,0 euro mee.

Axel Müller, Emile Eimermann en Yannick Raczynski-Henk