Aankondiging

3.0-LIVE-sessie

Strategie ontwerpen voor een Archeologielobby aan de hand van vier thema's

Datum: vrijdagmiddag 9 juni

Plaats van handelen: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

(Smallepad 5, Amersfoort; met dank aan de RCE voor het beschikbaar stellen van de ruimte)

Dagvoorzitter: Eef Stoffels (moderator en archeoloog)

13.00-13.30 uur Inloop en inschrijving (3,0 Euro) (koffie/thee)

13.30-17.00 uur DE ARCHEOLOBBY ACTIEMIDDAG

Introductie door Axel Müller (Archeologie 3.0) en Eef Stoffels

Vier thema's zullen aan de orde komen via uit te werken stellingen, waarbij enkele experts uit de politiek en de media zullen aanschuiven:

  • Politiek
  • Media
  • Archeologisch proces
  • Wetenschap

Intermezzo: 14.30-15.00 uur (koffie/thee):

Grote Reuvens-Boekenruilmarkt: neem een archeologieboek mee en ruil deze !

16.00-17.00 uur ARCHEOLOBBY SLOTDEBAT o.l.v. Eef Stoffels

17.00-1800 uur GROOT REUVENSOVERLEG BORREL,

aangeboden door de verschillende archeologie-organisaties! (kantine RCE)

Aanmelden kan t/m donderdag 25 mei!

Via: archeologie3.0live@gmail.com

18.00-19.00 uur: na-borrelen (op eigen gelegenheid) in café/restaurant Kroast

https://www.denieuwestad.nl/cafe-restaurant-kroast-amersfoort


IVO-3.0

Wat moet Nederland van ons horen

Wanneer:

vrijdagmiddag 9 juni (13.30-17.00)

Waar:

RCE, Amersfoort